Leestips juni 2022

De vereffenende erfgenaam: Selbsteintritt toegestaan?, AdvoTip 2022-8. Door E.C.E. Schnackers. Rechtbank Rotterdam 12/06/2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4033 Rechtbank benoemt een vereffenaar omdat een van de erfgenamen onvindbaar is. Hof Den Bosch 03/05/2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1406 Hof wijst gedurende procedure verzoek van door de rechtbank benoemde vereffenaar toe om als formele procespartij in het geding in appel te mogen verschijnen. Hof…

Lees verder

Testeren door een onder curatele gesteld persoon

Op grond van art. 1:378 lid 1 BW kan een meerderjarige door de kantonrechter onder curatele worden gesteld, wanneer diegene tijdelijk of voor langere tijd zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Dit moet dan het gevolg zijn van zijn lichamelijke of geestelijke toestand, of van…

Lees verder