Te behalen punten: 2

DGA in het erfrecht

LUNCHBIJEENKOMST | In situaties waarin rechtsgebieden samenkomen, doen zich vaak interessante vraagstukken voor. Dit is zeker het geval in de situatie waarin de directeur grootaandeelhouder overlijdt. Hoe om te gaan met de aandelen of certificaten in zijn nalatenschap, wat zijn de gevolgen van een borgstelling die de DGA is aangegaan, wat als een making en statuten niet overeenkomen en waar moet op gelet worden bij een beroep op een legitieme portie? Genoeg reden om onze lunchbijeenkomst “De nalatenschap van een DGA; ins & outs voor de erfrechtadvocaat” bij te wonen.

Nu aanmelden