Te behalen punten: 3

Succesvol procederen bij de kantonrechter in erfrechtzaken [Utrecht]

CURSUS | In erfrechtdossiers wordt veel geprocedeerd bij de kantonrechter. Denk bijvoorbeeld aan het verzoek een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of namens minderjarigen te mogen verwerpen, het ontslag van de executeur, het verzoek om een bevel boedelbeschrijving, het vaststellen van de vorderingen in de wettelijke verdeling en het verzoek om het geven van aanwijzingen en het verzet tegen een uitdelingslijst in de vereffening. Een goede reden om u de cursus “Succesvol procederen bij de kantonrechter in erfrechtzaken” aan te bieden.

Nu aanmelden
Te behalen punten: 24

Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen

OPLEIDING | De vereffening is volop in ontwikkeling. Dat is onder meer te zien aan de grote hoeveelheid jurisprudentie over vereffeningen en de totstandkoming van de door de Rechtspraak ontwikkelde Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen. Het aantal vereffeningen neemt toe, wat uiteraard leidt tot meer vraag naar gespecialiseerde vereffenaars. Hoog tijd dus voor een complete vereffeningsopleiding.

Meer informatie
Te behalen punten: 2

DGA in het erfrecht

LUNCHBIJEENKOMST | In situaties waarin rechtsgebieden samenkomen, doen zich vaak interessante vraagstukken voor. Dit is zeker het geval in de situatie waarin de directeur grootaandeelhouder overlijdt. Hoe om te gaan met de aandelen of certificaten in zijn nalatenschap, wat zijn de gevolgen van een borgstelling die de DGA is aangegaan, wat als een making en statuten niet overeenkomen en waar moet op gelet worden bij een beroep op een legitieme portie? Genoeg reden om onze lunchbijeenkomst “De nalatenschap van een DGA; ins & outs voor de erfrechtadvocaat” bij te wonen.

Nu aanmelden