Te behalen punten: 4

De advocaat van de executeur en de vereffenaar

CURSUS | Waarop moet de erfrechtadvocaat letten bij het formuleren van vorderingen en verzoeken namens de executeur of de vereffenaar? Hoe zit het met de kosten van de erfrechtadvocaat? Waarop moet gelet worden als het gaat om de hoedanigheid van de executeur of de vereffenaar? Met welke belangen dient de vereffenaar en de vereffenaar in procedures rekening te houden?

Nu aanmelden
Te behalen punten: 3

Verval en verjaring in het erfrecht

CURSUS | Tijdens de cursus wordt u een overzicht aangeboden van de belangrijkste verval- en verjaringstermijnen. Aan de hand van de rechtspraak en literatuur wordt het gebruik van deze termijnen nader toegelicht en krijgt u een overzicht van belangrijke aandachtspunten.

Nu aanmelden
Te behalen punten: 24

Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen 2020

OPLEIDING | Deze opleiding vond voor het eerst plaats in 2019 en is door ruim 30 cursisten gemiddeld beoordeeld met een 9,2. De cursus werd vooral goed gewaardeerd vanwege de link tussen de theorie en de praktijk, de verschillende invalshoeken van waaruit de vereffening werd benaderd en het praktisch bruikbare digitale cursusmateriaal.

Nu aanmelden
Te behalen punten: 6

Diepgang vereffening nalatenschappen

CURSUS | Hoe moeten vorderingen en schulden behandeld worden? Hoe zit het met de verzetprocedure? Wat is de speelruimte van de vereffenaar en de rechter als het gaat om aanwijzingen? Wanneer moeten de bepalingen uit de Faillissementswet worden toegepast en wanneer niet? Hoe om te gaan met een onderneming in de vereffening? Hoe zit het met het loon van de vereffenaar?

Nu aanmelden