Te behalen punten: 3

Verval en verjaring in het erfrecht

CURSUS | Tijdens de cursus wordt u een overzicht aangeboden van de belangrijkste verval- en verjaringstermijnen. Aan de hand van de rechtspraak en literatuur wordt het gebruik van deze termijnen nader toegelicht en krijgt u een overzicht van belangrijke aandachtspunten.

Nu aanmelden
Te behalen punten: 6

Diepgang vereffening nalatenschappen

CURSUS | Hoe moeten vorderingen en schulden behandeld worden? Hoe zit het met de verzetprocedure? Wat is de speelruimte van de vereffenaar en de rechter als het gaat om aanwijzingen? Wanneer moeten de bepalingen uit de Faillissementswet worden toegepast en wanneer niet? Hoe om te gaan met een onderneming in de vereffening? Hoe zit het met het loon van de vereffenaar?

Nu aanmelden