13 apr

Introductie IPR erfrecht

Aantal PO punten: 3

Op dinsdag 13 april organiseert FEIN het webinar Introductie IPR erfrecht.

Hebben erfrechtzaken met IPR aspecten een afschrikwekkend effect op u? Na het volgen van dit webinar niet meer! Steeds vaker vallen grensoverschrijdende nalatenschappen open. Denk bijvoorbeeld aan een erflater met een tweede huis in het buitenland. Of een Nederlander die in het buitenland woont ten tijde van zijn overlijden. Bij een internationale nalatenschap is kennis van het relevante internationaal privaatrecht van groot belang. Welke rechter is bevoegd? En welk recht is van toepassing?

Tijdens dit webinar staat een introductie in het IPR erfrecht centraal. We frissen allereerst de basisbeginselen van het algemene IPR met u op. Vervolgens volgt een verdieping in het IPR erfrecht. We behandelen gestructureerd de bevoegdheid van de rechter, het toepasselijke recht en regels van erkenning en tenuitvoerlegging. De Erfrechtverordening zal daarbij uitvoerig aan bod komen. Daarnaast is er aandacht voor de toepasselijke IPR regels voor nalatenschappen die zijn opengevallen voor inwerkingtreding van de Erfrechtverordening.

Na het volgen van dit webinar beheerst u de basisbeginselen van het IPR op het gebied van erfrecht en weet u hoe u rechtsmacht en toepasselijk recht kunt vaststellen en bent u op de hoogte van de regels van erkenning en tenuitvoerlegging.

Docenten

Als docent treedt naast Edith Schnackers ook Maaike Steegmans op.

Maaike Steegmans
Maaike verzorgt regelmatig cursussen en trainingen op het gebied van erfrecht, relatievermogensrecht en estate-planning. Ook publiceert ze vaak in diverse juridische tijdschriften en is ze redactielid van onder meer de bundels Rechtspraak Erfrecht en Rechtspraak Relatievermogensrecht.


KNB punten worden aangevraagd

Edith Schnackers

Docent Edith Schnackers

Edith is een ervaren familie- en erfrechtadvocaat. Zij heeft veelvuldig te maken met het afwikkelen van complexe en omvangrijke nalatenschappen. Zij doceert regelmatig over het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Edith is lid van de redactie van AdvoTip en publiceert ook elders over het erfrecht.

Over Edith
  • Datum: 13 april 2021
  • Inloop: Vanaf 13:30 uur
  • Duur: 14:00 - 17:30u
  • Locatie: Eindhoven
  • Kosten: €265 excl. BTW*
  • Inschrijven tot: 6 april 2021
  • Aantal PO punten: 3
* * vFAS-, VEAN-, EPN-, INSOLAD- en NOVEX-leden ontvangen 10% korting op de prijs van dit webinar.
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.