Bij een cursus van één dag(deel) kunt u tot vier weken voor de cursus uw inschrijving kosteloos annuleren. Bij annulering na vier weken voor de cursus bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij een meerdaagse cursus kunt u tot  zes weken voor de cursus uw inschrijving kosteloos annuleren. Bij annulering na zes weken voor de cursus bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Het is mogelijk dat u een collega uw plaats bij de cursus laat innemen. Indien u van die mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u dat uiterlijk de werkdag voor de cursus aan ons door te geven via telefoon of e-mail.