Het echtscheidingsconvenant

Veel toekomstige ex-echtgenoten kunnen de gevolgen van de echtscheiding met behulp van een advocaat of mediator in onderling overleg regelen. Op die manier kan een echtscheiding vaak op relatief korte termijn geregeld worden. De gevolgen van de echtscheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

 

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een contract waarin de gevolgen van een echtscheiding zijn opgenomen. Alle afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van alimentatie, pensioen, verdeling van de gezamenlijke eigendommen, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en alimentatie alsook de fiscale afspraken worden in het echtscheidingsconvenant opgenomen. Als er minderjarige kinderen zijn wordt er ook een ouderschapsplan gemaakt. In het ouderschapsplan worden de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen opgenomen. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over kinderalimentatie, de verdeling van de zorg- en opvoedtaken (omgangsregeling) etc.

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant

Willen u en uw partner de echtscheiding in onderling overleg regelen dan kunnen wij u als advocaat of mediator bijstaan. Nadat er afspraken zijn gemaakt over de echtscheiding (ofwel met de advocaat van uw echtgeno(o)t(e) of in de mediation, dragen wij er zorg voor dat deze juist en volledig worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Advocaten Familie- & Erfrecht is gespecialiseerd in rechtsbijstand bij echtscheiding. Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.