Leestips november 2023

 • E.C.E. Schnackers, ‘De executeur of vereffenaar maakt kosten voor rechtsbijstand; zijn dit schulden van de nalatenschap?’ Advotip 2023-17;
 • Hoge Raad 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1130. Verzet uitdelingslijst. Het is van belang om na te gaan of art. 79 of art. 80 RO van toepassing is, zodat alleen die cassatiegronden worden aangevoerd in een eventuele cassatieprocedure, die op grond van de wet zijn toegestaan.
 • Gerechtshof Amsterdam 20 juni 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1602. Vereffenaar is niet ernstig tekortgeschoten in de uitvoering van zijn werkzaamheden.
 • Gerechtshof Amsterdam 25 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1813. Bijlagen maken ook onderdeel uit van de boedelbeschrijving.
 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 juli 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2257. Kort geding over koopovereenkomst gesloten voor overlijden.
 • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 oktober 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3542. Hoger beroep tegen beschikking verzetprocedure ten aanzien van het loon van de vereffenaar.
 • Rechtbank Rotterdam 17 mei 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:5745. Benoeming van een vereffenaar op verzoek van ouder van een minderjarige erfgenaam.
 • Rechtbank Rotterdam 22 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4841. Benoeming vereffenaar op verzoek van de bewindvoerder van een erfgenaam die nalatenschap beneficiair heeft aanvaard ex artikel 4:203 BW.
 • Rechtbank Overijssel 9 juni 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2802. Verzoek tot ontslag executeur toegewezen.
 • Rechtbank Amsterdam 14 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3673. Kantonrechter wijst het verzoek tot ontslag van de executeur af.
 • Rechtbank Rotterdam 14 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6135. Ontslag executeur: subjectieve belevenissen onvoldoende.
 • Rechtbank Amsterdam 14 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3676. Voorshands bewezen verzwegen bestanddelen nalatenschap door executeur.
 • Rechtbank Rotterdam 15 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5821. Erfgenamen-vereffenaars hebben onderling geen contact: rechtbank benoemt een vereffenaar.
 • Rechtbank Noord-Nederland 21 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2485. Aansprakelijkheid executeur jegens legataris/niet-erfgenaam.
 • Rechtbank Rotterdam 23 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5757. Benoeming professionele vereffenaar op grond van artikel 4:203 lid 1 onder a BW. Rechthebbende heeft niet de kennis en kunde om zelf de nalatenschap te vereffenen.
 • Rechtbank Rotterdam 27 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5816. Verzoek tot opheffing van de vereffening toegewezen.
 • Rechtbank Noord-Holland 27 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5989. Verzoek tot opheffing van de vereffening afgewezen, voldoende baten om de kosten van de vereffening te voldoen.
 • Rechtbank Gelderland 27 juli 2023, ECLI:NL:RBGELL:2023:4536. Staat der Nederlanden geen belanghebbende bij verzoek benoeming vereffenaar op grond van artikel 4:204 lid 1 BW. Zie ook ECLI:NL:RBNNE:2023:3803 en ECLI:NL:RBNNE:2023:3804.
 • Rechtbank Amsterdam 27 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4983. Rechtbank ontslaat vereffenaar op eigen verzoek, patstelling binnen de vereffening.
 • Rechtbank Limburg 28 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4483.
  Uitspraak over onder andere de vraag welke ervaringsfactor van toepassing is.
 • Rechtbank Noord-Holland 1 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7494. Erfgenamen / vereffenaars worden ontheven van de verplichting om een boedelbeschrijving ter inzage te leggen.
 • Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7101. Afwijzing verzoek tot opheffing van de vereffening. De erfgenamen zijn in dat kader niet ontvankelijk.
 • Rechtbank Noord-Holland 8 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7694. Kosten gemaakt in het kader van de vereffening als er geen benoemde vereffenaar is.
 • Rechtbank Robberdam 28 augustus 2023,  ECLI:NL:RBROT:2023:9275
  Verzoek voorschot afgewezen, tevens wordt overwogen dat ook bij een positieve nalatenschap de mogelijkheid bestaat om rekening en verantwoording bij de kantonrechter neer te leggen.
 • Rechtbank Amsterdam 30 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5575. Vaststelling vordering voormalig advocaat erflater.
 • Rechtbank Rotterdam 16 oktober 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9887
  Op grond van artikel 4:203 lid 1 onder a BW wordt verzocht een vereffenaar te benoemen, nu er geen contact is tussen de erfgenamen. Verzoek wordt toegewezen.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.