Wetsvoorstel wegnemen notariskosten algehele gemeenschap van goederen

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Sinds 1 januari 2018 geldt in Nederland niet langer de algehele gemeenschap van goederen als standaard voor het huwelijksvermogensrecht. Partners die elkaar sindsdien het ja-woord geven, trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd komt deze beperkte gemeenschap er op neer dat wat er tijdens het huwelijk wordt verkregen in een gemeenschap valt, met uitzondering van erfenissen. Het ‘voorhuwelijkse vermogen’ van de partners valt niet langer in de huwelijksgemeenschap. Zie voor een uitgebreider overzicht van de wijzigingen onze eerdere publicaties hierover.

 

Voor partners die een afwijkend huwelijksvermogensregime wensen, is een bezoek aan de notaris vereist. Partners die bijvoorbeeld elke huwelijksgemeenschap willen uitsluiten dienen – net als onder het oude recht – huwelijkse voorwaarden op te laten maken. Anders dan onder het oude recht dienen de partners die een algehele gemeenschap van goederen wensen eveneens een bezoek aan de notaris te brengen. De algehele gemeenschap van goederen wijkt immers af van het wettelijk uitgangspunt en dus dienen huwelijkse voorwaarden opgemaakt te worden.

Wetsvoorstel

Op 26 februari 2018 is door de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat in dit laatste verandering wil brengen. Om het eenvoudiger te maken voor de partners die in gemeenschap van goederen willen trouwen, voorziet de Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen in de mogelijkheid om een verklaring hiertoe af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is dan niet langer noodzakelijk om naar de notaris te gaan en daarmee blijven ook de notariskosten achterwege. De maatregel geldt ook voor partners die een geregistreerd partnerschap aangaan.

De verklaring kan tot één werkdag voor het huwelijk worden afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de partners gaan trouwen. De verklaring zal, in verband met de rechtszekerheid, geschieden aan de hand van een modelverklaring. Deze modelverklaring wordt in overleg met de belangenorganisaties opgesteld.

Kritiek

Het is de vraag of het wetsvoorstel op deze wijze kan worden ingevoerd. Het voorstel is mogelijk in strijd met de wet, omdat het Nederlandse Burgerlijk Wetboek voorschrijft dat alleen bij notariële akte kan worden afgeweken van het wettelijke huwelijksvermogensregime. Door een aantal belangenverenigingen waaraan het wetsvoorstel voor advies is toegestuurd, is eveneens direct kritiek geuit op het voorstel. Zo heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de belangenorganisatie voor het notariaat, aangegeven het onverstandig te vinden om een besluit met zulke verstrekkende gevolgen als het kiezen van het huwelijksvermogensregime, te laten afhandelen door personen die geen specialistische kennis hebben op dat gebied. Ambtenaren van de burgerlijke stand hebben over het algemeen geen juridische achtergrond. Het is voor hen moeilijk om volledig en juist te adviseren over deze ingewikkelde, maar zeer belangrijke materie. Ook de ambtenaren van de burgerlijke stand zelf zijn kritisch, laat de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de belangenvereniging voor ambtenaren, weten. Deze kritiek zal het moeilijk maken voor minister Dekker om overeenstemming te bereiken over de door hem gewenste modelverklaring.

Het voorstel ligt op dit moment voor advies bij de twee genoemde belangenorganisaties en bij diverse andere instanties. Daarna zal het pas door de Tweede Kamer behandeld worden. Het is dus nog onduidelijk of het wetsvoorstel zoals het er nu ligt ook zal worden ingevoerd.

We houden u op de hoogte!

 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.