Kinderalimentatie in samengestelde gezinnen, een raketje of een magnum?

Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Steeds meer relaties en huwelijken stranden. Er worden weer nieuwe relaties aangegaan en uit deze nieuwe relaties worden vervolgens ook weer kinderen geboren.

Een samengesteld gezin is een gezin waarbij minimaal één van de ouders een kind heeft uit een vorige relatie. Dit kan leiden tot complexe situaties waarbij er meerdere personen onderhoudsplichtig zijn jegens een kind. Zo kunnen ingewikkelde situaties ontstaan bij het berekenen van kinderalimentatie.

Wie is onderhoudsplichtig?

Bij het vaststellen van het juiste bedrag aan kinderalimentatie zal eerst de behoefte van het kind moeten worden berekend. De behoefte wordt bepaald aan de hand van het netto gezinsinkomen van de eigen ouders van het kind, kort voor het uiteengaan van die ouders. Vervolgens zal bekeken moeten worden wie er onderhoudsplichtig zijn jegens het kind. De beide ouders van het kind zijn in ieder geval onderhoudsplichtig. Indien de ouder bij wie het kind woont is gehuwd, dan is ook de stiefouder van het kind onderhoudsplichtig. Ter illustratie volgt een kort voorbeeld. Een man is gescheiden, hij heeft bij zijn ex-partner drie kinderen. Hij trouwt opnieuw met een vrouw die al drie kinderen heeft uit een eerdere relatie en die bij hen wonen. Samen krijgen ze nog een kind. Deze man is dus onderhoudsplichtig voor alle zeven kinderen. De behoefte van deze kinderen is echter niet voor alle kinderen gelijk. Voor het bepalen van de behoefte van de kinderen is immers het inkomen van de eigen ouders van de kinderen bepalend. Dit kan tot gevolg hebben dat de draagkracht van een ouder niet gelijk over al zijn kinderen wordt verdeeld, maar naar rato van de behoefte van de kinderen. Dit leidt niet zelden tot onvrede tussen ex-partners.

Financiële gegevens

Voor het bepalen van de behoefte van de kinderen, maar ook voor het bepalen van de draagkracht van de verschillende onderhoudsplichtigen, is een grote hoeveelheid aan financiële gegevens nodig, zowel van de ex-partner alsook van de nieuwe partner van de ex-partner. In de praktijk blijkt het vaak lastig om alle financiële gegevens te verkrijgen. Niet iedereen is immers bereid om zijn/haar financiële gegevens te delen met de ex-partner van zijn/haar nieuwe partner. De rechter kan echter aan het niet overleggen van financiële gegevens vergaande consequenties verbinden. De rechter kan namelijk besluiten het inkomen te schatten.

Conclusie

Het vaststellen van kinderalimentatie in samengestelde gezinnen is niet eenvoudig. Er kunnen verschillende onderhoudsplichtigen zijn en er is daardoor een grote hoeveelheid aan financiële gegevens nodig om een correcte berekening te kunnen maken. Het verschil in behoefte tussen kinderen die in hetzelfde gezinnen opgroeien, kan leiden tot de situatie dat de draagkracht van een ouder niet gelijk over al zijn kinderen wordt verdeeld, maar naar rato van de behoefte van de kinderen. Hopelijk levert dit in de praktijk geen problemen op, zodat niet het ene kind een raketje krijgt en het andere kind een magnum.

 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.