Advies AG: Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking getreden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie zijn komen te vervallen. Daar stond tegenover dat het kindgebonden budget werd verhoogd met de alleenstaande ouderkop.

 

Op grond van de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen dienen het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop tegenwoordig op de kosten van het levensonderhoud van de kinderen (de behoefte) in mindering te worden gebracht. De resterende behoefte dient vervolgens door de ouders, naar rato van hun draagkracht, te worden voldaan. Deze wijzigingen hebben (grote) gevolgen gehad voor de hoogte van de kinderalimentatie en waren in veel gevallen een reden om de alimentatie te wijzigen.

Sinds de invoering van de nieuwe regels is er enorm veel gezegd en geschreven over deze wijzigingen. Er is veel kritiek gekomen op de nieuwe regels, maar er waren ook voorstanders van de nieuwe regeling.

Vanwege het feit dat er in de rechtspraak en literatuur verschillende opvattingen zijn ontstaan over dit onderwerp zijn er prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Aan de Hoge Raad is gevraagd een duidelijke uitspraak te doen over hoe om te gaan met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

De Advocaat-Generaal heeft inmiddels een advies uitgebracht aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd om af te wijken van de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen en het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet in mindering te brengen op de behoefte van het kind. De advocaat-Generaal adviseert om het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop mee te nemen in de becijfering van de draagkracht van de verzorgende ouder.

Het is nu de vraag hoe de Hoge Raad over deze kwestie zal oordelen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.