23 nov

Huwelijkse voorwaarden en uitvoerbaarheid

Aantal PO punten: 5

Huwelijkse voorwaarden en uitvoerbaarheid: vechtscheidingen en procedures, voorkomen is beter dan genezen!

Let op: deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met FBN Juristen en is toegankelijk voor zowel (kandidaat)notarissen als advocaten. Wij hopen op een leuke interactie tussen deze twee beroepsgroepen! 

In deze cursus zoomen we in op de belangrijkste bepalingen uit de huwelijksvoorwaarden en komen de diverse soorten huwelijksvoorwaarden aan de orde. Hoe kan de notaris voorkomen dat er gedoe ontstaat bij de afwikkeling en welke tips & tricks zijn er voor de advocaat om tot een zo goed mogelijke afwikkeling te komen? Uiteraard is er ruim aandacht voor de verrekenbedingen. Begrippen als “winst” en “inkomen”, de beleggingsleer, de opeisbaarheid van de vordering, de eisen van redelijkheid en billijkheid en tal van andere onderwerpen komen deze dag langs. Ook de actualiteiten op het gebied van huwelijksvoorwaarden worden besproken.

Deze cursus is bestemd voor het notariaat én voor de advocatuur. De notaris kan na deze cursus nog betere huwelijksvoorwaarden maken en kent de gevolgen van bepaalde artikelen uit de huwelijksvoorwaarden nog beter en de advocaat leert in deze cursus de bedoeling van de artikelen uit de huwelijksvoorwaarden beter begrijpen en leert hoe deze het best worden toegepast, ook voor het geval er dan toch geprocedeerd moet worden.

In deze cursus komen die gevolgen en bijbehorende aandachtspunten voor de notaris aan de orde. Het gaat concreet om de volgende onderwerpen:

 • Verrekenbedingen
 • Begrippen winst en inkomen
 • Beleggingsleer
 • Opeisbaarheid van de vordering
 • Eisen van redelijkheid en billijkheid
 • Actualiteiten

Cursusmateriaal
De hand-out van de PowerPointpresentatie van de docent en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan de cursus met u gedeeld via het portaal MijnFBN. Tevens verzoeken wij u naar de bijeenkomst een wettenbundel mee te nemen.

Joost Diks

Docent Joost Diks

Joost doceert bij diverse opleidingsinstellingen. Daarnaast is Joost (co)auteur van diverse erfrechtelijke publicaties en boeken. Joost verzorgt regelmatig cursussen en lezingen op het gebied van het familie- en erfrecht voor advocaten, notarissen, studenten en juristen. Joost Diks is verder vaste medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Familierecht en lid van de redactie van AdvoTip.

Over Joost
 • Datum: 23 november 2023
 • Inloop: Vanaf 09.30 uur
 • Duur: 10.00 - 16.30u
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: €575,00 excl. BTW
 • Inschrijven tot: 15 november 2023
 • Aantal PO punten: 5
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.