Wat kan de erfrechtadvocaat doen in het kader van de verdeling van een nalatenschap?

Afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst

De kennis en de vaardigheden van een erfrechtadvocaat zijn niet alleen nodig bij het tot stand komen van een verdeling, maar ook zeker bij het vastleggen van een verdeling in een vaststellingsovereenkomst. Erfgenamen denken er zelf (heel begrijpelijk) immers bijvoorbeeld vaak niet aan om in overeenkomst vast te leggen wie aansprakelijk is voor bepaalde schulden, wanneer de overeenkomst kan worden ontbonden en op welke wijze kwijting wordt verleend. Ook bijvoorbeeld uitvoeringshandelingen dienen uitgelegd te worden.

Procederen in het erfrecht

Daarnaast is er ook nog de situatie dat het niet lukt om samen afspraken te maken en er geprocedeerd moet worden.

Zonder advocaat kunt u geen verdelingsprocedure starten. Een verdelingsprocedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding wordt eerst een beschrijving gemaakt van de feiten en vervolgens worden de vorderingen verder uitgewerkt. Bij conclusie van antwoord mag er op de dagvaarding worden gereageerd. Vervolgens volgen er soms nog een of meerdere schriftelijke ronde(s) (conclusie van repliek en dupliek) en daarna komt er in de meeste gevallen een zitting. Soms volgen er na de zitting nog meer schriftelijke rondes of wordt er een deskundige ingeschakeld. Uiteindelijk doet de rechter uitspraak over de verdeling van de erfenis. Mocht een van partijen het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, dan diegene in hoger beroep en eventueel kunnen partijen daarna nog in cassatie.

Door onervaren advocaten, althans advocaten die niet goed thuis zijn in het erfrecht, wordt nog wel eens de fout gemaakt dat niet alle erfgenamen in de verdelingsprocedure worden betrokken, of er wordt om verdeling van de nalatenschap gevraagd terwijl de vereffening en de executele nog niet zijn afgerond en er nog niet verdeeld kan worden in het belang van de schuldeisers. Vorderingen kunnen alleen al om die reden worden afgewezen. Het is dus van belang dat u ook in de verdelingsprocedure bijstand heeft van een ervaren erfrechtadvocaat. Die let ook op in welke hoedanigheid er geprocedeerd moet worden en hoe vorderingen betreffende de verdeling van de erfenis op juiste wijze worden ingesteld.

Wilt u hulp bij uw conflict rondom een erfenis? Of heeft u een vraag voor een erfrechtadvocaat? Neem contact met ons op.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.