Naar het buitenland met minderjarige kinderen: wat mag en kan?

Wanneer is toestemming vereist voor reizen naar het buitenland na een scheiding? Wanneer ouders zijn belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen, dan heeft u de toestemming van uw ex-partner nodig wanneer u met de minderjarige kinderen naar het buitenland wenst te gaan. Wanneer sprake is van eenhoofdig gezag hoeft de ouder…

Lees verder

Dag van de Scheiding 2023: 15 september

Ieder jaar organiseert de vFAS, de Nederlandse vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators, op de tweede vrijdag van september “de Dag van de Scheiding”. Dit jaar vindt deze dag plaats op vrijdag 15 september. Deze dag is door de vereniging in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de noodzaak van een goede begeleiding voor…

Lees verder

De bevoegdheden van de executeur- afwikkelingsbewindvoerder; de Hoge Raad gaat spreken

De Hoge Raad zal arrest gaan wijzen in een zaak waarin de bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder een centrale rol spelen. De lezenswaardige conclusie van Procureur-Generaal M.H. Wissink verscheen op 9 juni 2023 (ECLI:NL:PHR:2023:691). Het arrest belooft om meerdere redenen bijzonder relevant te worden voor de erfrechtpraktijk. Wij komen daar dan ook zeker bij u op…

Lees verder

Pilot procedure gezamenlijke toegang ouders

Bij het lezen van de updates van de rechtbanken, afdeling familierecht, stuitte ik op een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 23 juni 2023. Het betreft een echtscheidingsprocedure, waarbij partijen gebruik hebben gemaakt van de pilot procedure gezamenlijke toegang ouders (hierna te noemen: ‘PGTO’). Deze pilot loopt bij de Rechtbank Oost-Brabant en de Rechtbank Den…

Lees verder