Vanzelfsprekend hoopt niemand het ooit mee te maken, maar soms is een echtscheiding onvermijdelijk. Vaak gaat aan dit besluit een lange periode vol stress en verdriet vooraf. Als u samen met uw partner besluit te gaan scheiden, is het belangrijk om de juiste deskundige hulp in te schakelen. Wellicht bent u het niet eens over bepaalde zaken en is het daardoor moeilijk om samen constructieve afspraken te maken. Mediation bij scheiding kan u mogelijk helpen. De scheidingsmediator is een onafhankelijk bemiddelaar die met u beiden op zoek gaat naar bevredigende oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn. Vooral wanneer er kinderen in het spel zijn, vormen deze oplossingen een goede basis voor de toekomst.

De professionele scheidingsmediators van Advocaten Familie- & Erfrecht hebben allen de opleiding tot mediator gevolgd, hebben uitstekende kennis van zaken en geven ruimte aan de emoties die bij een echtscheiding horen.

Stuur Advocaten Familie- & Erfrecht een bericht of een terugbelverzoek

Bel mijStuur bericht

 

Inhoud van dit artikel:

 

Wat zijn de voordelen van mediation bij scheiding?

• Als scheidende partners houdt u zelf de regie over uw echtscheiding;
• Echtscheidingsmediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt;
• Tijdens mediation bij scheiding kunnen u en uw (ex-)partner de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen;
• Uw verstandhouding (als ouders) wordt beter in stand gehouden;
• Mediation gaat vaak sneller en kost meestal minder dan een gerechtelijke procedure.

Wat doet een mediator bij scheiding?

Mediation is het proces waarbij twee gesprekspartners onder begeleiding van een professionele mediator samen proberen om een meningsverschil of conflict op te lossen. In het geval van mediation bij echtscheiding gaat u als scheidende partners het gesprek aan, om samen tot afspraken te komen over de afronding van uw huwelijk. De mediator behandelt bij de scheiding alle aspecten die relevant zijn. Die variëren van de vraag wat er met de eigen woning moet gebeuren, partneralimentatie en kinderalimentatie tot aan de fiscale gevolgen van de scheiding. De mediator begeleidt het proces van de echtscheiding, stelt de juiste vragen en zorgt ervoor dat de afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

De scheidingsmediator spreekt geen oordeel uit, maar geeft u beiden de ruimte om voor uw belangen op te komen. Vanzelfsprekend heeft die tijdens de mediation bij scheiding alle oog voor de belangen van eventuele kinderen.

Mediation bij scheiding voorkomt beslissingen van de rechter

Een van de belangrijkste kenmerken van echtscheidingsmediation is dat er geen winnaars of verliezers zijn. Onder leiding van de familie mediator gaat u als scheidende partners immers op zoek naar oplossingen waar u zich allebei in kunt vinden. Die oplossingen passen per definitie beter dan besluiten die door een rechter zijn opgelegd. Die komen immers tot stand na een gerechtelijke procedure die scherpere tegenstellingen kan veroorzaken. Met mediation wordt de scheiding op de juiste manier afgehandeld en ook wordt hiermee een goede basis voor een nieuwe toekomst zonder elkaar gelegd. Zodoende houdt u zelf de regie over uw scheiding.

Hoe draagt echtscheidingsmediation bij aan het samen ouder blijven?

Mediation bij echtscheiding houdt de verstandhouding tussen u als scheidende partners beter in stand. Dat is überhaupt prettig, maar in het bijzonder belangrijk wanneer u een of meerdere kinderen heeft en als ouders met elkaar verder moet. Ouders die de afspraken over hun kinderen zelf hebben gemaakt, zijn in de regel beter gemotiveerd om zich aan die afspraken te houden dan ouders die zich aan het oordeel van de rechter moeten houden. Bijkomend voordeel is dat het ook voor de kinderen veel prettiger is wanneer hun ouders na de echtscheiding goed met elkaar omgaan.

Een scheiding is doorgaans een zeer emotionele periode met verdriet, boosheid, wanhoop en teleurstelling. Als bemiddelaar bij de scheiding maakt de mediator het mogelijk om daar samen over te praten in een veilige en neutrale omgeving en in te gaan op de achtergronden van de echtscheiding. Op die manier ontstaat vaak meer begrip voor elkaars situatie en standpunten.

Wat zijn de kosten van mediation bij scheiding?

De kosten van mediation bij scheiding zijn afhankelijk van de specifieke situatie en het aantal gesprekken met de scheidingsmediator. Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. U kunt ook andere afspraken maken over de verdeling. Die legt u vast in de mediationovereenkomst. Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Dan kunt u bij uw verzekeraar informeren of die de mediation vergoedt.

Hoe kan de mediator echtscheiding helpen bij financiële kwesties?

Tijdens de mediation komen alle aspecten aan bod die te maken hebben met een scheiding. De mediator richt zich dus ook op financiële kwesties. In eerste instantie zorgt die ervoor dat er duidelijkheid is over de financiële situatie. Op basis daarvan gaat u samen op zoek naar passende oplossingen. De echtscheidingsmediator stelt onder meer een vermogensopstelling en een alimentatieberekening op. Daarnaast behandelt die als bemiddelaar bij scheiding andere financiële en fiscale gevolgen. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met het eigen huis en de hypotheek? Wat gebeurt er met het pensioen en welke gevolgen heeft dit voor de belasting? Samen met de mediator creëert u ook op financieel gebied duidelijkheid voor de toekomst na uw scheiding. Als u het beiden eens bent, blijkt er soms meer mogelijk dan vooraf werd gedacht.

Wanneer is mediation bij scheiding niet geschikt?

In veel gevallen kunt u een mediator inschakelen om een scheiding af te handelen. Toch zijn er situaties waarin het beter is om een familierechtadvocaat in de arm te nemen. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de medewerking van beide betrokkenen. Als een van de partners niet wil meewerken, is mediation niet mogelijk. Dit geldt ook wanneer de relatie dusdanig is verstoord dat de scheidende partners elkaar niets meer gunnen.
Voor meer informatie over mediation bij scheiding verwijzen wij u naar de websites van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Hebben u en uw partner besloten te gaan scheiden?

Bij Advocaten Familie- & Erfrecht werken ook familierechtadvocaten die voor u als mediator kunnen optreden. Er zijn bij ons professionele mediators werkzaam, die u en uw partner de juiste hulp kunnen bieden bij het oplossen van conflicten of de begeleiding van een echtscheiding.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Joost Diks
Joost Diks Joost Diks

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Stuur mij een bericht of een terugbelverzoek

Bel mij Stuur bericht