Naar het buitenland met minderjarige kinderen: wat mag en kan?

Wanneer is toestemming vereist voor reizen naar het buitenland na een scheiding?

Wanneer ouders zijn belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen, dan heeft u de toestemming van uw ex-partner nodig wanneer u met de minderjarige kinderen naar het buitenland wenst te gaan. Wanneer sprake is van eenhoofdig gezag hoeft de ouder die het gezag heeft, geen toestemming te vragen aan de andere ouder. De ouder die niet met het gezag belast is, dient echter wél toestemming te verkrijgen van de met het gezag belaste andere ouder om naar het buitenland te reizen met de minderjarige kinderen.

Doorgaans hebben ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag waardoor zij over en weer elkaar de toestemming moeten vragen voor en elkaar dienen te informeren over het voorgenomen verblijf in het buitenland.

Wanneer een ouder op vakantie wenst te gaan in Nederland is de toestemming van de andere, met het gezag belaste ouder, niet vereist. Het blijft echter wel wenselijk dat ouders elkaar blijven informeren waar zij met de kinderen op dat moment verblijven. Ook als dit in Nederland is.

Op welke wijze wordt de toestemming gegeven voor buitenlandse reizen met kinderen na de echtscheiding?

Toestemming voor het reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland wordt gegeven via het daartoe bestemde toestemmingsformulier. Het formulier is via deze link op Rijksoverheid.nl te vinden.

Wanneer het formulier door de andere ouder wordt ondertekend, verklaart deze ouder dat hij of zij instemt met de reis naar het buitenland met de minderjarige kinderen. Voordat over wordt gegaan tot ondertekening dient de ouder die voornemens is om met de kinderen naar het buitenland te reizen, het formulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Wat als mijn ex-partner de toestemming voor de buitenlandse reis met de kinderen niet verleent?

In beginsel dient de andere gezaghebbende ouder de toestemming voor de reis naar het buitenland met de minderjarige kinderen te verlenen. Er zijn situaties waarin het niet verlenen van de toestemming gerechtvaardigd is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de situatie waarbij het land of de plaats van bestemming onveilig is voor de kinderen of er gegronde vrees is dat de kinderen niet meer zullen terugkeren naar Nederland.

Wordt de toestemming niet verleend, dan heeft u altijd de mogelijkheid om een verzoek tot vervangende toestemming in te dienen bij de rechter. Dit kan middels een verzoekschriftprocedure waarbij de zaak in beginsel binnen zes weken op zitting wordt gepland. Duurt dit te lang omdat u eerder op vakantie gaat? Dan is het ook mogelijk om de vervangende toestemming via een kortgedingprocedure te verkrijgen. Een kortgedingprocedure is een procedure waarbij één van de voorwaarden is dat u een spoedeisend belang heeft bij uw vordering. Dit laatste is al snel het geval wanneer u de volledige reis al heeft geboekt en u op korte termijn naar het buitenland vertrekt.

Vanzelfsprekend is het niet de meest wenselijke situatie om te gaan procederen. Dit zet de verhoudingen tussen ouders op scherp en een procedure brengt onnodige kosten met zich mee. U kunt daarom ook proberen om al dan niet onder begeleiding van een advocaat in overleg te treden. De familierechtadvocaten van Advocaten Familie- & Erfrecht zullen altijd eerst proberen om te bezien of overleg mogelijk is.

Tot slot over reizen naar het buitenland met minderjarige kinderen

Om niet in de onwenselijke situatie terecht te komen dat uw ex-partner de benodigde toestemming niet verleent en u genoodzaakt bent om een procedure te starten, is het verstandig om goede afspraken te maken. Ook is het verstandig om tijdig de toestemming te verzoeken aan uw ex-partner zodat er voldoende ruimte en tijd is om in overleg te treden.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.