Wie moet de nalatenschap afwikkelen als er geen testament is?

Een erflater kan een executeur alleen bij testament benoemen. Als er geen testament is, kan er dus ook geen executeur zijn. De erfgenamen moeten de nalatenschap dan samen afwikkelen. Wel is het mogelijk dat aan één van de erfgenamen (of aan een derde) een volmacht wordt gegeven voor de afwikkeling van de nalatenschap. Als één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, kan het zo zijn dat de regels van de wettelijke vereffening van toepassing zijn. In dat geval moet de nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld.


Het kan gebeuren dat de overledene geen testament heeft opgemaakt. In dat geval bepaalt de wet wie erft. Dat wordt het versterferfrecht genoemd.

Lees meer over Wettelijk erfrecht op alles-over-erfrecht.nl.

Carlyn Hokken
Carlyn Hokken Carlyn Hokken

Ik sta u graag te woord!

Stuur mij een bericht of een terugbelverzoek.

Bel mij Stuur bericht