Is het afdwingen van de verkoop en levering van de echtelijke woning (of de woning van ex-partners) in kort geding mogelijk?

In de praktijk komt het vaak voor dat de echtelijke woning na scheiding of de gezamenlijk woning bij het einde van de samenleving dient te worden verkocht. Bijvoorbeeld omdat beide (ex-)partners de woning niet willen overnemen of niet over voldoende financiële middelen beschikken om de woning over te nemen. Om uiteindelijk over te gaan tot verkoop en levering van de (echtelijke) woning is de medewerking van beide (ex-)partners vereist. Eén (ex-)partner kan immers niet zelfstandig over gaan tot de verkoop en levering van de (echtelijke) woning aan een derde.

Het komt regelmatig voor dat één van de (ex-)partners niet bereid is om mee te werken aan de verkoop en levering van de (echtelijke) woning, waardoor de andere (ex-)partner genoodzaakt is om zich te wenden tot de rechter. In de praktijk stuitte dit op problemen omdat er geen antwoord was op de vraag of het mogelijk is om in kort geding de medewerking voor de verkoop en levering van een gezamenlijk goed, vaak de (echtelijke) woning, af te dwingen. In de jurisprudentie bestond daar veel verdeeldheid over waardoor sprake was van rechtsonzekerheid. De Hoge Raad heeft echter met zijn arrest van 31 maart 2023 een einde gemaakt aan deze rechtsonzekerheid.

Uitspraak van de Hoge Raad van 31 maart 2023 over verkoop woning ex-partners

In deze uitspraak gaat het om partijen die met elkaar samengewoond hebben en zijn partijen gezamenlijk eigenaar van een woning. De man heeft vervolgens de vrouw in kort geding gedagvaard om een veroordeling te krijgen tot het verlenen van medewerking aan de verkoop en levering van de woning. De voorzieningenrechter heeft de vrouw tot die medewerking veroordeeld.

De vrouw heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld. In hoger beroep wordt de vrouw in het gelijk gesteld. Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat het niet mogelijk is om in kort geding de wijze van verdeling te gelasten en derhalve dus een partij te veroordelen om medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van een gezamenlijke woning.

Tegen de beslissing van het gerechtshof Den Haag is daarna door de advocaat-generaal cassatie in het belang van de wet ingesteld met de vraag of de voorzieningenrechter in kort geding een veroordeling kan uitspreken tot het verlenen van medewerking aan een verdeling van een gemeenschap of tot verkoop en levering van een gemeenschapsgoed met het oog op de verdeling van de gemeenschap waartoe een goed behoort. De Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord.

Rechtsregel verkoop echtelijke woning/ gezamenlijk woning

De Hoge Raad oordeelt dat de rechter in kort geding een veroordeling tot medewerking aan de verkoop en levering van een onroerende zaak kan uitspreken. Daarnaast oordeelde de Hoge Raad dat het ook mogelijk is om het vonnis in de plaats te laten treden tot het verrichten van de rechtshandelingen voor de verkoop of levering van de echtelijke of gezamenlijke woning. Ook het verlenen van een machtiging tot het te gelde maken van een gemeenschappelijk goed behoort tot de mogelijkheden.

Conclusie over de woning na echtscheiding/bij het einde van de relatie

In het geval dat u op het probleem stuit dat uw ex-partner niet wil meewerken aan de verkoop en levering van de echtelijke of gezamenlijke woning, dan kunt u deze medewerking in rechte laten afdwingen. Wilt u meer weten over de verdeling van de huwelijksgemeenschap in het algemeen of heeft u een (ex-)echtgenoot die niet meewerkt aan de verkoop en levering van de echtelijke woning, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten. Zij hebben ruime ervaring op deze gebieden.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.