Nieuwe middagcursus FEIN: Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap? op 12 mei 2020

Op dinsdag 12 maart 2020 organiseert Familie- en Erfrecht Instituut Nederland (FEIN) de cursus Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?

 

Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?

Het komt met grote regelmaat voor dat na het overlijden van erflater blijkt, dat voor het overlijden forse bedragen uit het vermogen van erflater zijn verdwenen. Vaak betekent dat werk aan de winkel voor de professional betrokken bij de afwikkeling van nalatenschappen. Erfgenamen en/of schuldeisers zullen van u willen weten of het verdwenen geld nog ‘teruggehaald’ kan worden ten behoeve van de nalatenschap.

In de cursus worden de tools aangereikt hoe na een overlijden de nalatenschap gevuld kan worden met de verdwenen gelden. Er zal uitgebreid aandacht zijn voor de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording van hetgeen tijdens het leven van de erflater is gebeurd, voor de mogelijkheid tot vernietiging van schenkingen en voor hoe algemene leerstukken zoals onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling ingezet kunnen worden in het erfrecht. Uiteraard wordt er ook op ingegaan hoe alle informatie die benodigd is voor het succesvol herstellen van de nalatenschap verkregen kan worden.

De cursus is met name relevant voor advocaten, notarissen en andere juristen die met regelmaat betrokken zijn bij de afwikkeling van nalatenschappen waarbij het vermogen van erflater tijdens het leven door toedoen van derden is geslonken. Praktische tips en juridisch trapezewerk wisselen elkaar in deze cursus in rap tempo af. In de cursus zal niet alleen ingegaan worden op de positie van de executeur, de vereffenaar en de erfgenamen maar ook op de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen en de positie van de legitimaris. Wat moeten al deze betrokken doen als zij weten dat er veel meer in de nalatenschap had moeten zitten dan op de sterfdatum blijkt? Na het volgen van deze cursus kent de cursist het antwoord en heeft de cursist de tools aangereikt gekregen om dergelijke cliënten succesvol bij te kunnen staan. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de verwerende partijen: hoe kan het doen van rekening en verantwoording voorkomen worden en wat te doen met partijen die stellen dat de nalatenschap meer moet omvatten dan het geval is?

Docent: mr. Edith Schnackers

Als docent zal Edith Schnackerss optreden. Zij doceert regelmatig over het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Edith is lid van de redactie van AdvoTip en publiceert ook elders over het erfrecht.

Meer weten over de middagcursus Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap? >

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.